S.NO NAMES MARKS % YEAR
500 1000
1 S.SATHISHKUMAR 980 100% 2002 2003
2 T.SURESHKUMAR 792 75% 2003-2004
3 R.MANOJ 796 100% 2004-2005
4 B.SRIVISHWAPRIYA 943 91% 2005-2006
5 M.ANANDHAGEETHAN 967 100% 2006-2007
6 S.ELAVARASI 476 1044 100% 2007-2008
7 A.ELAMPIRAI 419 93% 2008-2009
8 G.LILLY PRIYA 439 88% 2009-2010
9 R.VINITHA 416 90% 2010-2011
10 M.ASMITHA 481 95% 2011-2012
11 S.RETHNA PRAKASH 492 100% 2012-2013
12 M.DIVYA 493 100% 2013-2014
13 S.JAYASRI 486 100% 2014-2015
14 B.V GANESH 490 100% 2015-2016
15 R.SANDHIYA 483 97% 2016-2017
16 L. GUNA SHREE 479 100% 2017-2018
17 K. KIRUTHIKA 482 100% 2018-2019